Axess Imaging isi rezerva dreptul de a modifica pretul serviciilor medicale fara notificari prealabile. SC Axess Imaging SRL prelucreaza datele dumneavoastra personale in conformitate cu Legea 677/2001, in scopul efectuarii serviciilor medicale, pentru efectuarea de actiuni de marketing direct sau evaluari statistice. Va puteti exercita drepturile legale (acces, interventie si opozitie) in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa pe adresa: Axess Imaging SRL, str. Cetatianu Ioan nr. 3, Galati.
Go to Top